За нас

За нас

Кои сме ние

Синерджи Груп е вашият партньор при покупка или продажба на  компании в България. Нашият екип има опит в структурирането и изпълнението на различни типове сделки в почти всички сектори и области на икономиката в национален и международен мащаб.

Призвание

Призванието на Синерджи Груп е да предоставя интелигентни и полезни решения на нашите клиенти, партньори, инвеститори и колеги и да ръководим своя бизнес по начин, който внушава доверие и увереност в онези, които разчитат на нас да изпълним и надминем техните цели.

Фирмени ценности

Синерджи Груп е уникална фирма в областта на покупката и продажбата на бизнеси и ние се гордеем с това. За да разберете нашата уникалност ще ви помогнат нашите фирмени ценности около които е изградена фирмата. Въпреки че пазарът на сливания и придобивания в България търпи развитие и дори нашият екип претърпяват някаква еволюция във времето, тези основни принципи не търпят промяна. Те включват:

Стремеж към съвършенство

Ние се стремим постоянно да се усъвършенстваме като професионалисти и като фирма. Не можем да се примирим да изпълняваме поетите задължения по посредствен начин. За да можем да постигнем своите цели Синерджи Груп трябва да е готова да води, да бъде новатор вместо да се задоволи с положението на последовател. Нашите стандарти за инвестиции трябва да са поне толкова високи колкото са стандартите, с които се сравняваме като индивидуалности.

Уважение към клиента

В същността си ние консултираме менаджерски екипи, а не фирми. Без наличието на предприемачи няма да има нужда от фирми като нас. Ето защо, ние се стремим да изграждаме нашите взаимоотношения с клиените ни на основата на взаимна подкрепа. Въпреки, че ние не се боим да вземаме трудни и непопулярни решения, никога не забравяме, че менаджеркият екип, а не консултантите управляват фирмите, които консултират. Нашата задача е да съветваме и подкрепяме, а не да налагаме и изискваме.

Екипност и взаимно вземане на решения

Успешният консултант може да успее само на основата на силата на един балансиран и интегриран менаджерски екип. Ето защо, нашите идеи и предложения се правят на основата на консенсус. Всяка една идея или предложение трябва да бъде подкрепена от целия екип на Синерджи Груп. Ние също следваме екипният подход и при управлението на фирмите, които преструктурираме. Това насърчава диалога, допринася различни гледни точки при вземането на решения и взаимно обогатява нашия опит и експертиза.

Директни комуникации

Ние се гордеем с нашия директен, прям подход при комуникиране на идеите ни било вътре във фирмата или с нашите партньори. В индустрия, където помпозните понятия и термини доста често вземат връх над конкретните дела, Синерджи Груп има репутацията на фирма говореща само с факти и дела. Това, което евентуално губим в краткосрочен план поради липсата на самоизтъкване, ние компенсираме в дългосрочен план благодарение на увеличено доверие в нас. Нашият опит досега е показал, че честността укрепва този процес и спестява време.

Съзидателна нетърпеливост

Ние съществуваме за да създаваме блага, а не да критикуваме и пречим. Ето защо, ние насърчаваме нови идеи и когато се съмняваме предпочитаме да действаме вместо да говорим. Синерджи Груп прилага този подход при решаването на проблеми и организирането на нашия процес на планиране.

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

НАШИТЕ УСЛУГИ